Consideraties

- Intuïtie is verstand dat haast heeft.

Holbrook Jackson
Brits journalist, schrijver en uitgever 1874-1948

- Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Ze zijn de zoons en dochters van het verlangen van het leven naar voortzetting van zichzelf. Ze kwamen door u maar niet van u. En hoewel ze bij u zijn, behoren ze niet tot u.

Kahlil GibranKahlil Gibran Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931

- De vraag naar recht eist gevoel van plicht.

Dr. Aletta Jacobs Nederlands arts en feministe 1854-1929

- De mens is nooit echt zichzelf, behalve wanneer zij / hij  bezig is iets te creëren.

Dorothy L. Sayers, Brits auteur 1893-1957

- Elk moment van mijn en ieders leven is een nieuw begin, want we laten het oude achter ons.

Louise Hay, 1926-2017 auteur en autoriteit op het gebied van persoonlijke groei. 

 
IMG_1029.jpg

Welkom!

Mijn naam is Marianne Sanders, vroedvrouw en meditatie begeleider nu ruim 40 jaar. Gaandeweg heb ik inzicht verworven in velerlei situaties en niveaus in het proces van zwangerschap en geboorte. Ik heb onverwachte en meestal mooie situaties tijdens de geboortes mogen meemaken. Het blijft naast kennis en ervaring telkens een groot en fantastisch wonder!

Iedere aanstaande baring is ongekend, is een unieke en zeer persoonlijke gebeurtenis met onuitwisbare ervaringen voor de ouders in het bijzonder en voor iedereen die erbij aanwezig is.
Vanaf het bemerken van de zwangerschap beginnen aanstaande ouders een nieuw leven: er komt heel natuurlijk een dimensie (verdieping) bij. Stil willen staan bij dit fenomeen en ervanuit delen is een persoonlijke keuze. Het kan ook onbewust, latent, aanwezig blijven. Hoe dan ook, zwangerschap en bevallen genereert een bijzondere levensenergie. Het geeft je goud en kracht en zo genoeg reden om daar juist wel stil bij te worden en ervan te genieten:


je Innerlijke Ontdekkingsreis.


Deze voorbereiding, het verwerven van kennis omtrent de diepgang van deze bijzondere levensgebeurtenis, draagt absoluut bij om de aanstaande ouders te helpen de zwangerschap en bevalling bewuster te beleven. Een bijkomend voordeel is dat rust en het vertrouwen in eigen kunnen ontstaat.

Mijn ervaring is dat geestelijke ontspanning / kennis geen garantie is voor een volmaakt leven of volmaakte zwangerschap en bevalling. Wel geeft het een goede ondersteuning en inzicht om alles wat komen gaat eerder te accepteren en in de juiste context te kunnen plaatsen.
In de huidige tijd waarin stress en haast onze aandacht opeisen, is het kunnen aanwenden van de aloude geestelijke uitnodiging tot stilte geen luxe, maar vaak noodzaak.

Het uitwisselen van zwangerschapservaringen en ervaringen over stilteoefeningen en meditatie is mogelijk onder mijn begeleiding. De gesprekken duren ongeveer een uur per keer en het aantal sessies is naar eigen keuze of behoefte.

Voor het aanleren en beoefenen van verdieping met zwangeren en hun partner is het van belang dat dit wordt aangeboden door een professional in de verloskunde, zijnde een vroedvrouw, basisarts of gynaecoloog. Dit omdat zij het scala van klachten in de zwangerschap kunnen overzien, lichamelijke klachten van andere ervaringen onderscheiden en zo nodig adviserend te werk kunnen gaan.

Voor meer informatie en contactgegevens zie verder op deze website.

 

 

 

Topafbeelding.

Bovenaan deze pagina prijkt een afbeelding van de Taj Mahal. Een indrukwekkend bouwwerk in India. Shah Jahan, een heerser van het Mogolrijk, liet het grafmonument tussen 1632 en 1648 bouwen als laatste rustplaats voor zijn geliefde echtgenote Mumtaz Mahal, die in 1631 in het kraambed was overleden. In die tijd kwam dit vaak voor en nu is het gelukkig in Nederland en West Europa heel zelden aan de orde. Wereldwijd is het nog vaak voorkomend, hetgeen heel treurig is. White Ribbon brengt dit onder de aandacht, zie verder deze website.


 

 

 

Er zijn (nog) geen bestanden geplaatst.