Consideraties

- Intuïtie is verstand dat haast heeft.

Holbrook Jackson
Brits journalist, schrijver en uitgever 1874-1948

- Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Ze zijn de zoons en dochters van het verlangen van het leven naar voortzetting van zichzelf. Ze kwamen door u maar niet van u. En hoewel ze bij u zijn, behoren ze niet tot u.

Kahlil GibranKahlil Gibran Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931

- De vraag naar recht eist gevoel van plicht.

Dr. Aletta Jacobs Nederlands arts en feministe 1854-1929

- De mens is nooit echt zichzelf, behalve wanneer zij / hij  bezig is iets te creëren.

Dorothy L. Sayers, Brits auteur 1893-1957

- Elk moment van mijn en ieders leven is een nieuw begin, want we laten het oude achter ons.

Louise Hay, 1926-2017 auteur en autoriteit op het gebied van persoonlijke groei. 

 
Logo [5].jpg

Meditatie sessies : "Midwife-mindfulness"

Meditatie of oefening in mindfulness

Meditatie is het middel om (samen) tot rust te komen en zoals mijn logo ook laat zien: het bewustworden van het kind in je hart. Kinderen zijn in moeders hart, een vanzelf sprekende band die er altijd is en zal zijn.

Na een ontspannende inleiding wordt er samen gemediteerd, stil gestaan bij het moment van NU. De wijze van mediteren is verschillend voor iedereen, ook afhankelijk van de ervaring hiermee, alle vormen zijn bespreekbaar.                           

Het doel is uiteindelijk rust en ruimte te vinden in jezelf, hetgeen je in je verdere leven, in je gezin en daar buiten, van nut kan zijn.

Het beoefenen van meditatie is een verdieping en verrijking van het leven van alledag en voor het starten hiervan in de zwangerschap is geen vooropleiding nodig, wel de bereidheid om tijd te investeren. Zwangerschapseducatie komt uiteraard aan de orde afhankelijk van vragen en behoefte. Het daarnaast volgen van een reguliere zwangerschaps cursus blijft optioneel.

De doelgroepen voor de meditatie / "midwife-mindfulness" begeleiding:

- (aanstaande) zwangeren en hun partner

- zij die behoefte hebben aan een reflectie gesprek na de bevalling

De meditatiegesprekken vinden plaats op afspraak en meestal 's avonds en nemen ongeveer een uur tijd. Indien een medische situatie dat uitdrukkelijk vraagt,  is het mogelijk om de sessie bij jouw thuis te houden.                                                                                                                  

Indeling sessie:

1. Aandacht voor de huidige situatie: hoe gaat het

2. Oefening in meditatie

3. Reflectiegesprek en aandacht voor vragen

Het is belangrijk om het moment van de afspraak zo te kiezen, dat er ruimte en rust omheen bestaat. Gemakkelijke kleding is prettig en leidt de meditatie niet af, de meditatie oefening vindt doorgaans plaats zittend op een stoel.

De Vipassana meditatie is in het Westen de bekendste methode.

Wikipedia zegt het volgende hierover:

“Vipassana is een woord uit het Pali, een oude Indiase taal en betekent "inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn". De Vipassana techniek is gebaseerd op het observeren van de natuurlijke ademhaling en lichamelijke gewaarwordingen. Ze toont een praktische weg om de realiteit van eigen lichaam en geest te onderzoeken en om problemen die diep binnenin de geest verborgen liggen te ontmantelen en op te lossen.”

Indien deze website-informatie aanleiding geeft tot het maken van een afspraak of het stellen van een vraag, dan kan je je wenden tot de laatste pagina en bij voorkeur het contactformulier gebruiken. Ik bel je dan terug of neem via je mailadres contact op.

Marianne Sanders.