Consideraties

- Intuïtie is verstand dat haast heeft.

Holbrook Jackson
Brits journalist, schrijver en uitgever 1874-1948

- Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Ze zijn de zoons en dochters van het verlangen van het leven naar voortzetting van zichzelf. Ze kwamen door u maar niet van u. En hoewel ze bij u zijn, behoren ze niet tot u.

Kahlil GibranKahlil Gibran Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931

- De vraag naar recht eist gevoel van plicht.

Dr. Aletta Jacobs Nederlands arts en feministe 1854-1929

- De mens is nooit echt zichzelf, behalve wanneer zij / hij  bezig is iets te creëren.

Dorothy L. Sayers, Brits auteur 1893-1957

- Elk moment van mijn en ieders leven is een nieuw begin, want we laten het oude achter ons.

Louise Hay, 1926-2017 auteur en autoriteit op het gebied van persoonlijke groei. 

 
Fra Angelico.jpg

Mijn bronnen van inspiratie

Vele werken vanuit Oosterse en Westerse oorsprong hebben mij veel inzicht gegeven in het geheim van zwangerschap en bevalling en van het leven zoals het zich ontvouwt. Steeds opnieuw kijken en observeren geeft mogelijkheden tot het verwerven van wijsheid, ervaring is zo'n goede vriend in het leven.

Graag wil ik enkele bronnen van inspiratie noemen, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Aansprekende teksten zijn erbij vermeld, ze hebben mij veel geleerd.

1. Kahlil Gibran,   “ De Profeet ”

"En een vrouw, die een kindje aan haar boezem drukte, zeide: Spreek tot ons over kinderen. En hij zeide: Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochteren van 's levens hunkering naar zichzelf. Zij komen door u, maar zijn niet van u. En hoewel ze bij u zijn, behoren ze u niet toe. Gij moogt hun geven van uw liefde, maar niet van uw gedachten, Want zij hebben hun eigen gedachten. Gij moogt hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen, Want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat gij niet bezoeken kunt, zelfs niet in uw dromen. Gij moogt proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan u gelijk te maken. Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Gij zijt de bogen, waarmee uw kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. De Boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en Hij buigt u met Zijn kracht, opdat Zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.

Laat het gebogen worden door de hand van de Boogschutter een vreugde voor u zijn: Want zoals Hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint Hij ook de boog die standvastig is."

2. Prof. Dr.  G.J. Kloosterman, gynaecoloog, Vrouwenkliniek, lezing mei 1982,  Universiteit van Amsterdam.

"Als verloskunde crisis-georiënteerd wordt en de thuisbevalling een onmogelijkheid, wanneer daarbij de gynaecoloog verkondigt dat alleen hij/zij een gunstige uitkomst van een zwangerschap kan garanderen, dan worden de aanstaande ouders in een staat van angst gebracht, een staat die zeer ongunstig is voor een goed resultaat.
Op deze manier wordt een selffulfilling prophecy gestart, die aanleiding geeft tot een steeds stijgend aantal storingen, zodat op deze manier het zelfrespect en de zelfredzaamheid van aanstaande en jonge moeders wordt ondermijnd; het zodoende medicaliseren van de bevalling zal bijdragen tot het idee dat zwangerschap een ziekte is en de bevalling een operatie. "

3. Dr. Maria Montessori, pedagoge

uit: Het geheim van het kinderleven.    September 1937                                                     

De pasgeborene

"Een trillende stem werd op aarde gehoord, nooit eerder was zij vernomen. Zij kwam uit een keel, die nog nooit eerder geluid gaf.
Ik hoorde vertellen van een mens, die in de diepste duisternis had geleefd, zijn ogen hadden nooit enig licht gezien, het was alsof hij in de diepten van een afgrond vertoefde. Ik hoorde vertellen van een mens, die in de stilte had geleefd, niet het zwakste geluid had ooit zijn oor bereikt....Ik hoorde vertellen van een mens, die altijd onder water had geleefd, een wonderlijk warm vocht, tot hij ineens in een ijskoude luchtstroom werd gedompeld.En hij ontplooide de longen, die nog nooit hadden geademd; de lucht deed de longen zwellen; zij waren tot nu toe dichtgevouwen, en hij, de mens, kreet luid...Een trillende stem klonk over de wereld. Nooit was die stem nog gehoord. Zij kwam uit een keel die nooit enig geluid gaf. Zo kwam de mens die gerust had."


Bovenstaande afbeelding is een eerste "echo" . De ontmoeting van de zwangere Maria met haar eveneens zwangere nicht Elisabeth. Beide kinderen: Jezus en Johannes bewogen sterk tijdens deze ontmoeting, zo beweert de overlevering... Fantastisch afgebeeld door: Fra Angelico in 1395 te Florence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternité, van Marc Chagall

Chagall Maternitè.jpg