Consideraties

Intuïtie is verstand dat haast heeft.

Holbrook Jackson
Brits journalist, schrijver en uitgever 1874-1948

 
IMG_1145 (2).jpg

Welkom!

Mijn naam is Marianne Sanders, verloskundige en meditatie begeleider sinds ruim 39 jaar. Gaandeweg heb ik inzicht verworven in velerlei situaties en niveaus in het proces van zwangerschap en geboorte. Ik heb onverwachte en meestal mooie situaties tijdens de geboortes mogen meemaken. Het blijft naast kennis en ervaring telkens een groot en fantastisch wonder!

Iedere aanstaande baring is ongekend, is een unieke en zeer persoonlijke gebeurtenis met onuitwisbare ervaringen voor de ouders in het bijzonder en voor iedereen die erbij aanwezig is.
Vanaf het bemerken van de zwangerschap beginnen aanstaande ouders een nieuw leven: er komt heel natuurlijk een dimensie (verdieping) bij. Stil willen staan bij dit fenomeen en ervanuit delen is een persoonlijke keuze. Het kan ook onbewust, latent, aanwezig blijven. Hoe dan ook, zwangerschap en bevallen genereert een bijzondere levensenergie. Het geeft je goud en kracht en zo genoeg reden om daar juist wel stil bij te worden en ervan te genieten:


je Innerlijke Ontdekkingsreis.


Deze voorbereiding, het verwerven van kennis omtrent de diepgang van deze bijzondere levensgebeurtenis, draagt absoluut bij om de aanstaande ouders te helpen de zwangerschap en bevalling bewuster te beleven. Een bijkomend voordeel is dat rust en het vertrouwen in eigen kunnen ontstaat.

Mijn ervaring is dat geestelijke ontspanning / kennis geen garantie is voor een volmaakt leven of volmaakte zwangerschap en bevalling. Wel geeft het een goede ondersteuning en inzicht om alles wat komen gaat eerder te accepteren en in de juiste context te kunnen plaatsen.
In de huidige tijd waarin stress en haast onze aandacht opeisen, is het kunnen aanwenden van de aloude geestelijke uitnodiging tot stilte geen luxe, maar vaak noodzaak.

Het uitwisselen van zwangerschapservaringen en ervaringen over stilteoefeningen en meditatie is mogelijk onder mijn begeleiding. De gesprekken duren ongeveer een uur per keer en het aantal sessies is naar eigen keuze of behoefte.

Voor het aanleren en beoefenen van verdieping met zwangeren en hun partner is het van belang dat dit wordt aangeboden door een professional in de verloskunde, zijnde een verloskundige, basisarts of gynaecoloog. Dit omdat zij het scala van klachten in de zwangerschap kunnen overzien, lichamelijke klachten van andere ervaringen onderscheiden en zo nodig adviserend te werk kunnen gaan.

Voor meer informatie en contactgegevens zie verder op deze website.


 

 

 

Er zijn (nog) geen bestanden geplaatst.