Consideraties

- Intuïtie is verstand dat haast heeft.

Holbrook Jackson
Brits journalist, schrijver en uitgever 1874-1948

- Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Ze zijn de zoons en dochters van het verlangen van het leven naar voortzetting van zichzelf. Ze kwamen door u maar niet van u. En hoewel ze bij u zijn, behoren ze niet tot u.

Kahlil GibranKahlil Gibran Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931

- De vraag naar recht eist gevoel van plicht.

Dr. Aletta Jacobs Nederlands arts en feministe 1854-1929

- De mens is nooit echt zichzelf, behalve wanneer zij / hij  bezig is iets te creëren.

Dorothy L. Sayers, Brits auteur 1893-1957

- Elk moment van mijn en ieders leven is een nieuw begin, want we laten het oude achter ons.

Louise Hay, 1926-2017 auteur en autoriteit op het gebied van persoonlijke groei. 

 
Vroede Vrouwen.jpg

Mindful Zwanger

Al sinds mensenheugenis is baren en geboren worden een uniek samenspel van fysieke en mentale krachten, die het beste in rust en ongestoord kunnen functioneren.

Het is een geheel zelfstandig proces wat zich voltrekt op een eigen moment gedurende een eigen tijdspanne. Hoe laten we, als mensen van deze tijd, dit proces zich openbaren? Hoe kunnen we de regie overlaten aan het proces zelf?

Het is een gewoonte van onze geest om over alles, maar dan ook alles een idee of mening te hebben, een verwachting of een eis…  Door deze gewoonte lukt het vaak niet om iets werkelijk te observeren in stilte, zonder ideeën erover. We zijn altijd met onze ideeën aan de gang en laten ze niet los.

Het baren van een kind of het ondergaan van iets speciaals vraagt echter om ruimte en geduld in een veilige omgeving, maar ook om stilte en een stille geest.

Ruimte creëren  

Om de nodige energie en ruimte vrij te maken voor een bevalling, is het van belang je zo veel als mogelijk te bevrijden van repeterende of storende gedachten. Te zorgen dat je alle aandacht kunt richten op het moment van NU.   Door dit te trainen is er een goede kans dat dit je ten goede komt bij de bevalling. 

Geen ideeën en wensen, dat het anders moet gaan dan het gaat; het is belangrijk om daar zicht op te krijgen. Oefenen van aandacht is hierbij het devies. Samen oefenen en reflecteren over ervaringen brengt een zinvolle basis om verder te bouwen.

Door middel van zelfobservatie en genieten vanuit stilte, wordt de situatie waarin we ons bevinden dan heel natuurlijk beleefd als ervaring. Dat is onder andere wat met mindfulness bedoeld wordt. In tijden van nieuwe en belangrijke ervaringen, zoals zwangerschap en baring, maar ook bij een huwelijk, examen en andere situaties, kan een gerichte en stille geest een positieve katalysator zijn bij de beleving ervan.

Door die "staat van zijn" verdiept de ervaring zich op een zeer subtiele manier in je, waardoor er veel fijne energie beschikbaar komt. Deze fijne energie is heel welkom voor iedereen die het meemaakt en bij de bevalling aanwezig is.

Effecten

Het beoefenen van mindfulness of meditatie / yoga geeft mij rust, overzicht en energie; kraamvrouwen laten vaak dankbaar weten heel blij te zijn geweest met het vertrouwen en de rustige begeleiding tijdens en rondom hun zwangerschap en baring.

Een garantie voor een bevalling die je je zult wensen is door mediteren of mindfulness toepassen niet te bewerkstelligen, wel is het een handige bagage om je te voegen naar wat de situatie vraagt en om je inzicht te geven op het moment van NU.

Het doorgeven en daardoor beschikbaar stellen van de ontwikkeling van deze mooie intensieve krachten aan anderen, is voor mij nu aan de orde. Het is ook daarom dat ik deze persoonlijke kennis en ervaring in mijn professionele gebied wil aanbieden.